From
To
TimeHeadline
18.01.2019 16:37 Otello - Buyback
17.01.2019 16:36 Otello - Buyback
17.01.2019 08:10 Otello - Buyback
15.01.2019 16:33 Otello - Buyback
14.01.2019 16:34 Otello - Buyback
11.01.2019 16:39 Otello - Buyback
10.01.2019 16:50 Otello - Buyback
09.01.2019 16:40 Otello - Buyback
08.01.2019 16:36 Otello - Buyback
07.01.2019 16:48 Otello - Buyback