Fra
Til
TidOverskrift
18.02.2021 17:00 Sparebanken Vest - Egenhandel i egenkapitalbevis
18.02.2021 17:00 Sparebanken Vest - Mandatory notification of trade
17.02.2021 16:30 Sparebanken Vest: Successful issuance of Tier 2 bonds
17.02.2021 16:30 Sparebanken Vest: Vellykket utstedelse av ansvarlig lån
17.02.2021 11:19 Sparebanken Vest: Contemplating issuance of Tier 2 bonds
17.02.2021 11:19 Sparebanken Vest: Vurderer utstedelse av ansvarlig lån
15.02.2021 17:16 Sparebanken Vest - Mandatory notification of trade
15.02.2021 17:16 Sparebanken Vest - Egenhandel i egenkapitalbevis
12.02.2021 16:59 Mandatory notification of trade
12.02.2021 16:59 Meldepliktig handel