Endúr ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 4. desember 2020

13.11.2020 15:07

Endúr ASA avholder ekstraordinær generalforsamling fredag 4. desember 2020, kl. 11.00. Innkallingen er vedlagt børsmeldingen og postlagt til aksjeeierne i dag. Innkallingen er også publisert på www.endur.no. Generalforsamlingen finner sted i lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS i Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo. På grunn av den pågående Covid 19-pandemien oppfordres aksjonærer til ikke å møte fysisk, men delta enten digitalt, eller ved fullmektig. Informasjon om hvordan man kan delta digitalt er redegjort for i innkallingen. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Media Hans Petter Eikeland, CEO, Endúr ASA, tel: +47 932 08 177 Investorer Nils Hoff, CFO, Endúr ASA, tel: +47 930 92 346 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.