From
To
TimeHeadline
27.12.2018 13:42 Bergen Group ASA: Mandatory notification of trade through option program
27.12.2018 13:42 Bergen Group ASA: Meldepliktig handel gjennom opsjonsprogram
26.12.2018 15:06 Financial calendar
26.12.2018 15:06 Finansiell kalender
21.12.2018 13:40 Bergen Group ASA: Mandatory notification of trade through option program
21.12.2018 13:40 Bergen Group ASA: Meldepliktig handel gjennom opsjonsprogram
21.12.2018 11:05 Bergen Group ASA: Merger and change of name approved at the Extraordinary General Meeting
21.12.2018 11:05 Bergen Group ASA: Sammenslåing og navneskifte vedtatt på ekstraordinær generalforsamling
18.12.2018 08:43 Bergen Group Services enters into agreement with Equinor Energy AS comprising motor maintenance.
18.12.2018 08:43 Bergen Group Services inngår motorvedlikeholdsavtale med Equinor Energy AS