TimeHeadline
14.12.2017 13:25 Statoil ASA: Gjennomføring av kapitalforhøyelse i forbindelse med Utbytteemisjonen for andre kvartal 2017
14.12.2017 13:25 Statoil ASA: Completion of share capital increase in connection with the Dividend Issue for second quarter 2017
14.12.2017 08:07 Statoil ASA: Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere
14.12.2017 08:07 Statoil ASA: Allocation of Dividend Shares to primary insiders
14.12.2017 08:04 Statoil ASA: Resultatet av Utbytteemisjonen for andre kvartal 2017
14.12.2017 08:04 Statoil ASA: Result of the Dividend Issue for the second quarter 2017
12.12.2017 07:32 Statoil ASA: Statoil's share saving plan allocates shares
12.12.2017 07:32 Statoil ASA: Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer
12.12.2017 07:32 Statoil ASA: Statoil's share saving plan allocates shares
12.12.2017 07:31 Statoil ASA: Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer