TimeHeadline
18.10.2017 07:46 Statoil ASA: Statoil's share saving plan allocates shares
18.10.2017 07:46 Statoil ASA: Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer
18.10.2017 07:46 Statoil ASA: Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer
18.10.2017 07:46 Statoil ASA: Statoil's share saving plan allocates shares
16.10.2017 07:29 Statoil ASA: Notifiable trading
16.10.2017 07:29 Statoil ASA: Meldepliktig handel
16.10.2017 07:29 Statoil ASA: Meldepliktig handel
16.10.2017 07:29 Statoil ASA: Notifiable trading
21.09.2017 14:48 Statoil ASA: Gjennomføring av kapitalforhøyelse i forbindelse med Utbytteemisjonen for første kvartal 2017
21.09.2017 14:48 Statoil ASA: Completion of share capital increase in connection with the Dividend Issue for first quarter 2017